Ponuka služieb | ik Interkontakt

slovenská verzia english version deutsch russian version

KONTAKT

"ik" INTERKONTAKT a.s.
ul. Trakanská 15/10
076 43 Čierna nad Tisou
Slovensko

Tel.:
+421-56-635 07 66
Tel./Fax:
+421-56-635 01 23
E-mail:
ikinterkontakt@ikinterkontakt.sk

Ponuka služieb

Naše služby

Naše sluzby

 • zabezpečenie medzinárodnej železničnej prepravy po tratiach EÚ a SNŠ
 • zabezpečenie celovozových  kamiónových prepráv po štátoch EÚ a SNŠ
 • zabezpečenie prekladu tovaru zo ŠR vagónov do vagónov NR a opačne
 • zabezpečenie kombinovanej prepravy tovaru (železnica - kamión a opačne)
 • poskytnutie zmluvných cien na prepravy
 • skladovania tovaru v režime colného skladu a mimo colného skladu (tovary EÚ)
 • sprostredkovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej kontroly tovaru, nezávislými kontrolnými organizaciami
 • sprostredkovanie veterinárnej a rastlinno-lekárskej kontroly tovaru
 • sprostredkovanie pripoistenia zásielok počas prepravy cez komerčné poisťovne
 • nový podaj zásielok na nákladný list  CIM,SMGS a VNL 
 • zastupovanie zákazníka v colnom konaní a daňové zastúpenie 
 • zisťovanie pohybu zásielok po tratiach EÚ a SNŠ
 • uplatňovanie reklamácií zákazníka voči železničným dopravným podnikom

 

2006 © ik INTERKONTAKT a.s. Aktualizované dňa: 19.08.2019
webdesign © bart.sk